fbpx
Symbol loga Boost IT

Zásady ochrany osobních údajů

 

Jaké údaje zpracováváme?

Účel zpracování

Práva subjektů údajů

Objednatel má právo kdykoliv požádat o přístup k svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Tyto žádosti mohou být podány prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže.

Uchovávání údajů

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou pro splnění účelů, pro které byly shromážděny, nebo po dobu stanovenou právními předpisy.

Zabezpečení údajů

Implementovali jsme vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení vašich osobních údajů proti neoprávněnému přístupu, změně, ztrátě nebo zničení.

Kontaktní informace